Security Assessment

Scrollen
scrollen

Bij een Security Assessment wordt met behulp van een tool snel inzicht gegeven in mogelijke risico's en wordt bepaald welke securitymaatregelen nodig zijn of beter kunnen. Het hele bedrijfsnetwerk alsook de Microsoft 365 omgeving worden onderzocht naar mogelijke kwetsbaarheden.

We kijken onder andere naar het patchmanagement van apparaten en of Windows veilig is geconfigureerd. Ook controleren we administratieve permissies en externe gebruikers in Microsoft 365, Teams of de gedeelde documenten in SharePoint. Op die manier brengt het assessment precies in beeld waar de security zwakke plekken heeft.

Daarna wordt een plan van aanpak opgesteld om de veiligheid van de organisatie te verbeteren.

Deze Security Assessment kan door denk IT uitgevoerd worden. Een assessment voor organisaties tot 300 gebruikers kan in één dag afgewerkt worden.

Interesse in een Security Assessment?

Contacteer ons